Agón

Definícia

grécky výraz, ktorý označoval v antickom Grécku pojem závod. Starí Gréci rozlišovali tri druhy závodov:

- agón gymnický ( z gréckeho slova gymnos, ktoré znamená pojem "nahý", pretože závodníci označovaní pojmom ako agónistai závodili nahí). Skladal sa z behu (dromos), skoku do diaľky (halma), hodu oštepom (akontion) a diskom, zápasu (palé), pestného zápasu (pygmé), spojenia zápasu s boxom (pankration),

- agón hippický (z gréckeho slova hippos, ktoré znamená kôň), ktorý pozostával zo závodov vozov s dvoj a štvor záprahmi a konských dostihov,

- agón múzický, v ktorom sa súťažilo v hudbe, speve, tanci, veršovaní a rečníctve.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

dejiny športu