ADP

Definícia

 adenozíndifosfát, kyselina adenozíinfosforečná, ktorá je nositeľom makroergickej fosfátovej väzby, ktorá umožňuje reverzibilný prenos volnej energie. Zachytáva časť energie, kktorá vzniká pri katabolickcých procesoch. Fosforyláciou sa premieňa na ATP (adenozíntrifosfát).

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

fyziológia telesných cvičení