Absolútne poradie

Definícia

pozri celková klasifikácia.

 

Výskyt:  športové súťaže