Verzia pre tlač

História paralympizmu

Image

História paralympíjských hier

 Paralympijské  hry sú obdobou olympijských hier. Sú určené pre vrcholových  športovcov z celého sveta, ktorí sú zdravotne znevýhodnení.  Význam slova "paralympijské" znamená „paralelné, súbežné“ s olympijskými, nie je to teda slovo odvodené od slova paraplegik, paraplegický. Paralympijské hry sa konajú každé dva roky, pričom sa pravidlene striedajú letné a zimné paralympiády, a to bezprostredne po klasických letných a zimných olympijských hrách. Od roku 1988 sa paralympijské hry tradične konajú v mieste usporiadania klasických olympijských hier a to na základe uzatvretia dohody medzi Medzinárodným olympijským výborom a Medzinárodným paralympijským výborom (pred rokom 1992 sa nazýval Medzinárodný koordinačný výbor ).

Paralympijské  hry uznávajú v prvom rade športové výkony účastníkov, nie ich postihnutie. Športovci na paralympijských hrách sa delia do kategórií na paraplegikov, kvadruplegikov, amputovaných, zrakovo postihnutých, spastikov, športovcov s ostatnými postihnutiami pohybového aparátu („les-autres“) a športovcov s mentálnym postihnutím (v súčasnosti na PH neštartujú).

Paralympijský šport na Slovensku

 

Image