Funkcionári v športe

Verzia pre tlač

Antala, Branislav

Image

 Dátum narodenia:  28.2.1963
 Miesto narodenia: Bratislava

Image

Blaho, Pavel

Image

 Dátum narodenia : 25.3.1867   † 29.11.1927
 Miesto narodenia : Skalica

Image

Csáderová, Žaneta

Image

 Dátum narodenia: 20.10.1974
 Miesto narodenia: Považská Bystrica

Image

Vzdelanie:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava - absolventka - zisk titulu PaedDr., 2019, Študijný odbor: Športová humanistika

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava - absolventka - zisk titulu PhD., 1998 – 2001, Študijný odbor: Športová humanistika

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava - absolventka - zisk titulu Mgr., 1993 – 1976, Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov, špecializácia: Telesná výchova/geografia

Gymnázium v Považskej Bystrici, 1989 – 1993

Ďalšie vzdelanie:

Trénerská licencia B - Plávanie priznaná na základe II. kvalif. triedy

Licencia trénera III. triedy v kategórii “AQUAFITNES”

Dopingová komisárka od roku 1999

Poradca pre športovú výživu (akreditovaný kurz, ukončenie 30.11.2014)

ADAMS Training Session in Vienna, Rakúsko (12. - 13. 2006)

 

Funkcie:

Antidopingová agentúra SR (SADA, www.antidoping.sk), Bratislava - riaditeľka, 2014 - súčasnosť

Národné športové centrum, Bratislava - samostatný odborný pracovník, 2010 - 2014

Antidopingový výbor SR, Bratislava -odborný referent, 2006 - 2007

Výkonný výbor SSTL (Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva) - členka

Lekárska a antidopingová komisia SOŠV (Slovenský olympijský a športový výbor, www.olympic.sk) - členka

 

Významné podujatia:

Konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu UNESCO (ďalej Dohovor) - aktívna účasť v rokoch 2015, 2017, 2019

Svetová antidopingová konferencia Katowice - účasť, 2019

Zasadnutie monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu Rady Európy - účasť v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Mimoriadne zasadnutie ad hoc Európskeho výboru pre Svetovú antidopingovú agentúru Dohovoru proti dopingu Rady Európy - účasť v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

Významné projekty:

Erasmus +, číslo projektu 400603273, EAC-A05 - 2017, EACEA, „Národný pozorovateľ antidopingového riadenia“ do roku 2020                          
Erasmus + Sport programme "Education and Commitment as a strategy to fight against doping"

 

Významné publikácie:

Žaneta Csáderová, Ľubomír Gulán:  ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD WADA A JEHO VZŤAH K LEGISLATÍVE SR, Kardiol. Prax 2019; 17 (1): 33-36

Gulán Ľubomír, Pagáč Tomáš, Csáderová Žaneta: ANTIDOPINGOVÝ PROJEKT TESTOVANIA V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH SO ZAMERANÍM SA NA NIŽŠIE VEKOVÉ KATEGÓRIE, Problematika dopingu se zamerením na sport detí a mládeže, FTVS Praha, 2016, 158 s.

Žaneta Csáderová: SPRACOVANIE PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL NA ÚROVNI SADA. Magister Officiorum online.2018. https://www.antidoping.sk/data/files/703_ucps-spracovanie-porusenia-anti...

Žaneta Csáderová: SÚČASNÉ POSTAVENIE ADA SR V ZÁKONE O ŠPORTE. Magister Officiorum online. 2017 http://www.ucps.sk/clanok-295-3171/SUCASNE_POSTAVENIE_ADA_SR_V_ZAKONE_O_...

MUDr. Ľubomír Gulán - Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.:  ANTIDOPINGOVÝ PROJEKT TESTOVANIA V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH SO ZAMERANÍM SA NA NIŽŠIE VEKOVÉ KATEGÓRIE. Zborník IWF,szv, 2017 https://www.antidoping.sk/data/files/704_zbornik_iwf_szv_2017-61-68.pdf

PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD., Ing. Tomáš Pagáč, PhD: Antidoping ako prostriedok výchovy a vzdelávania v športe. Zborník príspevkov o školskom športe na Slovensku.Bratislava , 2020 https://www.antidoping.sk/data/files/698_antidoping-ako-prostriedok-vyc-...

Csáderová Ž., Pagáč T.: Telesná a športová výchova, Úvod do antidopingovej problematiky. Vydalo: nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., 2020 ISBN 978-80-8140-359-0

 

Černušák, Vladimír

Image

 Dátum narodenia: 25.11.1921   †15.1.2018
 Miesto narodenia: Nové Mesto nad Váhom

Image

 

Čillík, Rudolf

Image

 Dátum narodenia: 7.11.1931
 Miesto narodenia: Kremnica
 Športové odvetvie: beh na lyžiach

Image

Demetrovič, Ernest

Image

 Dátum narodenia: 29.9.1934   †4.5.2013
 Miesto narodenia: Malacky
 Športové odvetvie: stolný tenis

Image    

Feč, Karol

Image

 Dátum narodenia: 4.1.1943
 Miesto narodenia: Prešov

 Image

Ferienčík, Kazimír

Image

 Dátum narodenia : 4.3.1926   †14.2.2016
 Miesto narodenia : Trenčín

Image

Gajdoš, Anton

Image

 Dátum narodenia: 1.6.1940
 Miesto narodenia: Dubriniči - Podkarpatská Rus (dnešná Ukrajina)

Image

Glatz, Andrej

Image

 Dátum narodenia: 18.2.1947
 Miesto narodenia: Košice

Image

Golian, Ján

Image

 Dátum narodenia: 6.5.1950
 Miesto narodenia: Detva
 Športové odvetvie: ľadový hokej

Image

Grexa, Ján

Image

 Dátum narodenia: 9.3.1941
 Miesto narodenia: Brezno

 Image

Halanda, Ľubor

Image

 Dátum narodenia: 30.8.1954
 Miesto narodenia: Nové Zámky
 Športové odvetvie: volejbal

Image

Havlíček, Ivo

Image

 Dátum narodenia: 13.6.1931   † 20.1.2005
 Miesto narodenia: Boskovštejn
 

 

 

 

Holienka, Miroslav

Image

 Dátum narodenia: 25.5.1957
 Miesto narodenia: Podkriváň (okres Detva)

Image

Holko, Ján

Image

 Dátum narodenia: 27.4.1952
 Miesto narodenia: Zvolen
 Funkcia: športový redaktor, funkcionár

Image

Hrčka, Jozef

Image

 Dátum narodenia: 13.5.1930
 Miesto narodenia: Likavka

Image

Husár, Ivan

Image

 Dátum narodenia: 7.7.1962
 Miesto narodenia: Vysoké Tatry
 Športové odvetvie: volejbal

Image

 

Chmelár, František

Image

 Dátum narodenia: 4.2.1946
 Miesto narodenia: Tvrdošovce

Image

Chodák, Ivan

Image

 Dátum narodenia:  3.2.1914    †14.2.1994
 Miesto narodenia: Dolný Kubín

Image

 

Chovan, Július

Image

 Dátum narodenia: 17.8.1914   † 17.9.1998
 Miesto narodenia: Ružomberok

Image

Chválny, Július

Image Dátum narodenia: 10.2.1927   † 14.10.2013
 Miesto narodenia: Topolčany

Image

Ihring, Anton

Image

 Dátum narodenia: 30.4.1942   † 30.8.2012
 Miesto narodenia: Kremnica
 

Image

Izakovič, Miroslav

Image

 Dátum narodenia: 10.10.1951
 Miesto narodenia: Nová Baňa

 Image

Jablonský, Milan

Image

 Dátum narodenia: 5.12.1935   †19.11.2020
 Miesto narodenia: Oravské Veselé
 Športové odvetvie: kulturistika

Image