Freestyle slalom

Definícia

V podstate voľná jazda na kolieskových korčuliach po dráhe slalomu.  Je to slalom na rovine, ktorý zahŕňa veľkú škálu rôznych trikov, pričom vyžaduje dosatočnú zručnosť na kolieskových korčuliach, ohybnosť, silu a kreativitu, ktorá sa prejavuje v schopnosti kombinovať počas jazdy rôzne triky.

Základné pravidlá Freestyle slalomu:

Táto športová disciplína sa jazdí na dráhe naktorej je rozostavených 60 plastových pohárov v troch radoch po 20 kusov. V každom rade je iná vzdialenosť medzi rozostavenými plastovými pohármi: 

- prvý rad - vzdialenosť 50 cm
- druhý rad -  vzdialenosť 80 cm
- tretí rad - vzdialenosť 120 cm.

Každý súťažiaci športovec  má 1:30 minúty na predstavenie svojej choreografie na zvolený hudobný sprievod rozhodcom v porote. Základnou podmienkou úspešnej jazdy je prejsť okolo každého plastového pohára minimálne jeden krát.

 

 

Freestyle slalom