Fit lopta - fitball

Definícia

Cvičenie na gumových loptách rôznej veľkosti vhodné pre široký okruh populácie, predovšetkým pre ľudí, ktorý majú problémy s chrbticou. e skutočne pre všetkých, ale hlavne hodné pre ľudí s problémami chrbtice. Ide o cvičenie na veľkých gumenych loptách. Lopty boli pôvodne vyrobené ako rehabilitačné náčinie, v súčasnosti sa často používajú i na bežné telesné cvičenie. V súčasnosti sa využíva mnoho podôb tohto cvičenia v rozsahu náročnosti od  zdravotných cvičení cvičených v pomalom tempe až po aerobik so všetkými základnými krokmi aeróbnej abecedy vykonávaných v sede na fit lopte.