Dynamická apnea

Definícia

Plávanie pod vodou na uplávanú vzdialenosť väčšinou v bazéne. Pláva sa s plutvami alebo bez .