Verzia pre tlač

Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie

Spoločnosť Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF) vznikla 28.decembra 1994 v Bratislave.Bola jednou zo 14 národných asociácií - zakladateľov transformovanej Medzinárodnej federácie olympijskej a športovej filatelie.

Slovenské olympijské a športové múzeum

Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) je celoštátne špecializované múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou v oblasti svojej špecializácie. Poslaním múzea je zhromažďovať, verejne sprístupňovať, vedeckými metódami zhodnocovať a odborne spravovať predmety múzejnej hodnoty z oblasti olympijského hnutia a športu na Slovensku.