Verzia pre tlač

História a súčasnosť Fakulty športu PU v Prešove

Autor: PhDr.Marcel Nemec, PhD.

História a súčasnosť Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Veľkým medzníkom v histórii Československa bol vznik samostatnej Československej republiky 28.októbra 1918.Touto významnou udalosťou sa vytvorili nové možnosti v oblasti školstva a vzdelávania v Čechách a na Slovensku.
V roku 1919 vzniká v Bratislave Československá štátna univerzita, vzápätí premenovaná na Univerzitu Komenského.