Verzia pre tlač

Medailové umiestnenia na svetových univerziádach

Image

 Slovenskí medailisti na letných svetových univerziádach

(Poznámka: Slovenskí športovci sú zvýraznení tučnou kurzívou, keďže v určitom období reprezentovali Československo).

 

Univerzitný šport na Slovensku - I. časť (1919 - 1958)

UNIVERZITNÝ ŠPORT v rokoch 1919 – 1922

Univerzitný šport na území Slovenska začal písať svoju bohatú históriu spoločne s dátumom založenia Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá bola zriadená zákonom z 27. júna 1919 pod názvom Československá štátna univerzita. Iniciatíva pri zakladaní športu na akademickej pôde vychádzala hlavne z kruhov učiteľov a študentov Lekárskej fakulty, z ich prirodzenej potreby po zdravom, kultivovanom a harmonickom spôsobe života. Najskôr sa aktivizovali v rôznych národných i národnostných telovýchovných spolkoch a športových kluboch, ktorých po vzniku Československej republiky vzniklo veľké množstvo (Sokol, Orol, I. ČSŠK, RTJ, YMCA), resp. boli členmi klubov, ktoré obnovili svoju bohatú tradíciui v podmienkach nového štátneho útvaru (PTE, SC Ligeti).

Univerzitný šport na Slovensku - II. časť (1958 - 1989)

Do akademického výberu ČSSR na Univerziádu v Sofii v r. 1961 boli zaradení Bendeová, Bukovinská, Šebestová, J. Hromada, P. Vician a J. Zajíček. Volejbal patrí k najúspešnejším akademickým športom v celej histórii nášho univerzitného športu.

 

Ľadový hokej a hádzaná patrili k tým športovým odvetviam, ktoré mali na vysokých školách peknú tradíciu, avšak začiatkom 60. rokov oba športy na vysokých školách zanikli. Nie je sa ani čo čudovať, veď pri internátoch, kde boli priestory sa hádzanárske ihriská nestavali a krytých ľadových plôch bolo a je aj dnes nedostatok.