Verzia pre tlač

Demján, Zoltán

Image

 Dátum narodenia: 20.4.1955
 Miesto narodenia: Bratislava
 Športové odvetvie: horolezectvo

Image

Gálfy, Ivan

Image

 Dátum narodenia: 15.6.1933   † 19.7.2011
 Miesto narodenia: 
Partizánská Ľupča
 Športové odvetvie:
horolezectvo

Image

Hámor, Peter

Image

 Dátum narodenia: 18.9.1964
 Miesto narodenia: Poprad
 Športové odvetvie: horolezectvo

Image

Kele, František

Image

 Dátum narodenia: 21.3.1936   †19.10.2014
 Miesto narodenia: Bratislava
 Športové odvetvie: horolezectvo

Image 

Koller, Igor

Image

 Dátum narodenia: 2.9.1952
 Miesto narodenia: České Brezovo
 Športové odvetvie: horolezectvo

Image

Plulík, Vladimír

Image

 Dátum narodenia: 3.3.1963   † 26.6.2008
 Miesto narodenia: Piešťany
 Športové odvetvie: horolezectvo 

Image

Psotka, Jozef

Image

 Dátum narodenia: 12.2.1934   †16.10.1984
 Miesto narodenia: Košice
 Športové odvetvie: horolezectvo

Image