Hrčka, Jozef

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 13.5.1930
 Miesto narodenia: Likavka

Image

 

 

Odborná kariéra a funkcie:

Gymnázium v Ružomberku - maturita  1949

Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity - absolvent - odbor telesná výchovy a filozofia 1953

Vysoká škola pedagogická v Bratislave - asistent 1953

Filozofická fakulta UK - odborný asistent 1956

Inštitút telesnej výchovy a športu (neskôr FTVŠ) - zamestnanec 1960 - 2001

Zisk titulu PhD. 1963

Vedúci Katedry teórie a metodiky gymnastiky FTVŠ UK 1965

Docent v odbore teória a metodika telesnej výchovy 1967

Prodekan pre štúdium popri zamestnaní a pre výstavbu 1969,1972

Dekan FTVŠ UK 1979 - 89

Zisk titulu profesor 1980

Zisk titulu DrSc. 1988

Čestný člen vedeckej rady a emeritný profesor  na FTVŠ UK v Bratislave

Pôsobí na Inštitúte fyzioterapie ,balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave

 

Vedecká činnosť:

Rozpracoval diagnostiku  telesnej zdatnosti rekreačných športovcov a metodiku rozvoja ich pohybových schopností a tvorbu cvičebných programov.

 

Publikačná činnosť:

Pracovná gymnastika.Bratislava 1960

Príspevok k problematike vyplyvu telesnej výchovy a práce na organizmus pracujúcich.Kandidátska dizertačná práca.Bratislava 1963

Základná gymnastika.Bratislava 1972

Areály zdravia.Bratislava 1978

 

 

Najvyššie ocenenia:

Zaslúžilý učiteľ 1981

Výročná trofej MOV - Šport pre všetkých 1997

 

 

 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.3 (31 votes)