Kručay, Milan

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 10.12.1935
 Miesto narodenia: Prešov
 Športové odvetvie: plávanie

Image

 

 

 

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

I.štátne gymnázium v Prešove   1945 - 1953

Vysoká škola pedagogická v Bratislave, kombinácia telesná výchova - slovenský jazyk   1954 - 1958

Zisk titulu PhDr. 1971

Zisk titulu PhD. 1994

Pedagogický inštitút, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešov, odborný asistent od r. 1961

 

Aktívna športová činnosť:

Dlhoročný reprezentant ČSR, ČSSR v plávaní a dlhoročný pretekár za Sláviu UK Bratislava vo vodnom póle   1954 -  1960

 

Trénerská činnosť:

Tréner vodných pólistov Prešova (17 rokov)

Tréner čs. akademického družstva vodných pólistov na svetových Univerziádach v Moskve 1970 a v Záhrebe 1987

Tréner reprezentácie Vodnej záchrannej služby ČSČK a SČK

 

Funkcionárske pôsobenie:

Zakladajúci člen Vodnej záchrannej služby ČSČK   1967

Prvý prezident Vodnej záchrannej služby   1989 - 1993

2.viceprezident Československého červeného kríža, Slovenský výbor   1991 - 1993

1.viceprezident Československého červeného kríža   1993 - 1997

Prezident Slovenského červeného kríža   1997 - 2005

Predseda akademického fóra Prešovskej univerzity   1989 - 1992

Člen akademického senátu Prešovskej univerzity   1989 - 1995

Člen rady VŠ za Prešovskú univerzitu   1990 - 1993

Podpredseda fakultnej organizácie odborov 1996 - 2001

Člen predsedníctva Československej olympijskej akadémie

Zakladajúci člen Slovenského olympijského výboru (SOV)

Predseda Rady seniorov, poradného orgánu primátora mesta Prešov

Riaditeľ súkromnej Akadémie plaveckých športov a užitkového plávania v Prešove

 

Najvyššie ocenenia:

Čestný odznak ÚV ČSTV   1978

Čestné uznanie „Za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj plaveckých športov“ , ÚV ČSTV   1979

Čestný titul „Vzorný tréner“   1980

Diplom „Za rozvoj ukrajinskej kultúry v ČSSR“   1983

„Čestné uznanie za rozvoj športu“ k životnému jubileu, ČSZTV   1985

Pamätná plaketa „Za zásluhy o rozvoj mesta Prešov“   1985

Verejné uznanie III.stupňa „Za zásluhy o rozvoj českoslivenskej telesnej výchovy“   1985

Plaketa „Za zásluhy o rozvoj okresu Michalovce“   1986

Medaila ČSČK „Za obetavú a záslužnú prácu“   1989

Medaila ÚV ČSČK „Vzorný člen Vodnej záchrannej služby ČSČK“   1991

Strieborná plaketa H. Dunanta „Za mimoriadne zásluhy o rozvoj organizácie“, najvyššie ocenenie Červeného kríža   1995

Medaila „Za záchranu života“, ČSČK   1995

Pamätná medaila mesta Prešov k „750. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove“   1997

„Laureát Fair play“, SOV   1997

Ďakovný list Okresného úradu mesta Michalovce „Za budovanie a rozvoj vodnej záchrannej služby na Zemplínskej šírave“   2000

Štátne vyznamenanie „Pribinov kríž II.triedy“, prezident Slovenska   2001

Držiteľ „Janského plakety“ za dobrovoľné darcovstvo krvi   2001

Pamätný diplom MOV „Šport pre všetkých“   2004

Pamätné diplomy k 50. a 60. výročiu vzniku Katedry telesnej výchovy na východnom Slovensku   2001, 2011

"Zlatá pamätná medaila Slovenského Červeného kríža“ pri príležitosti 80 rokov ČK na Slovensku   1999

 

Zaujímavosti:

Ako prvý v období ČSR (presnejšie v roku 1956) zaplával 100 m voľným spôsobom pod 1 minútu, keď zaznamenal čas 59,9 sek.

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.8 (25 votes)