Hamar, Dušan

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 6.1.1952
 Miesto narodenia: Považská Bystrica

 

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - absolvent

- atestácia z vnútorného lekárstva, 1980

- atestácia z telovýchovného lekárstva, 1985 (zisk titulu CSc.)

- zisk titulu Docent, 1992

- zisk titulu Profesor, 2000

Študijné pobyty - Rakúsky inštitút telovýchovného lekárstva (Prof. Prokop), Ústav respiračnej fyziológie UCLA Harbor Hospital (Prof. Whipp a Wasserman), Inštitút vied o športe CONI Talianskeho olympijského výboru v Ríme (Prof. Dal Monte)

 

Vedecké zameranie:

Funkčna diagnostika - vývoj počítačom riadených systémov na hodnotenie funkčného stavu a trénovanosti tak športovcov ako aj pacientov (napr. izokinetický ergometer, veslárský a pádlovací izokinetický ergometer, bežiaci pás s monitorovaním vertikálnych reakčných síl, gravitačný dynamometer, stabilografický systém na posudzovanie rovnováhy, a iné.

Zaoberá sa i problematikou silového tréningu pre výkon a zdravie a kinetike kardiorespiračných parametrov pri rôznych formách zaťaženia.

Venuje sa taktiež dlhodobo problematike dopingu v športe.

 

Funkcie:

Predseda - Vedecká komisia Medzinárodnej federácie telovýchovného lekárstva (FIMMS), 2002 - 2010

Člen - Výkonný výbor Medzinárodnej federácie telovýchovného lekárstva, 1994 - 2002

Podpredseda - Lekárska komisia Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU), 2001 - súčasnosť

Člen edičných rád časopisov: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (Taliansko, Turín), Medicina dello Sport (Taliansko, Rím), Brasilian Journal of Sports Medicine (Brazília, Sao Paulo), Archivos de Medicina del Deporte (Španielsko,  Pamplona), Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Česká republika, Praha), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica (Česká republika, Olomouc), Muscle and Fitness - česká a slovenská edícia (Bratislava)

Riaditeľ - Diagnostické centrum prof. Hamara pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Profesor - Katedra biologických a lekárskych vied na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (na FTVŠ UK pôsobí od roku 1978)

 

Publikačná činnosť:

Publikoval viac ako 180 vedecko-odborných článkov co viacerých jazykoch.

Zoznam publikačnej činnosti

 

Najvyššie ocenenia:

Cena za najlepší príspevok na 9. Európskom kongrese telovýchovného lekárstva v Barcelone (Španielsko), 1988

Medaila Ludwiga Prokopa za prínos pre funkčnú diagnostiku v telovýchovnom lekárstve, 1995

 

Zaujímavosti:

Ako vedecký pracovník prednášal na významných medzinárodných vedeckých konferenciách vo viac ako 40 krajinách v Európe, Amerike, Ázii a Austrálii.

V mladosti sa venoval silovým športom (reprezentant ČSSR vo vrhu guľou), ale i vytrvalostným športom (absolvovaný maratónsky beh). Dodnes sa aktívne venuje športom ako tenis, cyklistika, lyžovanie, golf.

 

Zdroje: fsport.uniba.sk, Encyklopédia Beliana

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (22 votes)