Chmelár, František

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 4.2.1946
 Miesto narodenia: Tvrdošovce

Image

 

Odborná kariéra a funkcie:

SPŠ chemická , Svit 1960 - 64

Robotník vo Vagónke Poprad 1964 - 68

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave , odbor - telesná výchova a pedagogika 1969 - 74

Zisk titulu PhDr.

Pracovník Výskumného ústavu telesnej kultúry FTVŠ UK Bratislava  1974 - 77

Pracovník metodického oddelenia SÚV ČSZTV  1977 - 83

Vedúci oddelenia športovo - talentovanej mládeže SÚV ČSZTV  1983 - 87

Asistent podpredsedu SÚV ČSZTV  1988

Podpredseda SÚV ČSZTV  1989

Výkonný podpredseda SZTK  1990

Vedúci tajomník SZTK  1990

Pracovník odboru športu Ministerstva školstva SR  1991 - 96

Riaditeľ odboru športu Ministerstva školstva SR  1997

Generálny riaditeľ a riaditeľ sekcie športu , detí a mládeže MŠ SR  1998 - 99

Predseda Slovenského olympijského výboru  1999 - do súčasnosti  (2010)

Členstvo v organizáciách:

Komisia Európskych olumpijských výborov

Koordinačná rada pre šport MŠ SR

Slovenská športová rada

 

Najvyššie ocenenia:

Cena Mestskej časti Bratislava

Zlatá medaila Ivana Branislava Zocha za príkladný vklad rozvoja školského športu

Strieborná medaila za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.9 (18 votes)