Verzia pre tlač

Plavci Špeciálnych olympiád vo Vlčom hrdle v Bratislave

Významnú úlohu predovšetkým v športovej oblasti v začiatkoch Špeciálnych olympiád zohrali SOUch Slovnaft Bratislava a Slovnaft, a. s. so športovým areálom vo Vlčom hrdle s nadštandardnými športovými podmienkami. Športová oblasť SOUch Slovnaft bola dlhodobo na výbornej úrovni, čo športovci školy potvrdzovali svojimi výbornými výsledkami aj v dlhodobej celoslovenskej súťaži Dní učňovskej mládeže Slovchémie, preboroch Ministerstva priemyslu SR, na Letných a Zimných olympiádach učňovského dorastu a v iných súťažiach a podujatiach.

Svetové letné špeciálne olympijské hry v Minneapolise v USA, 1991

Špeciálne olympijské hnutie, ktorého základy položila v roku 1968 pani Eunice Kennedy Shriver (sestra bývalého amerického prezidenta JFK), malo v dňoch 19.-27.júla 1991 veľkolepé vyvrcholenie. Boli ním 8. svetové letné špeciálne olympijské hry  v Minnesote v americkom dvojmestí Minneapolis-Saint Paul v štáte Minnesota.

Svetové letné špeciálne olympijské hry v New Havene v USA, 1995

    Keď sa v roku 1968 uskutočnili v Chicagu prvé špeciálne hry, zúčastnilo sa ich 1 000 športovcov s intelektovým  znevýhodnením z USA a Kanady. Na 9. svetových letných špeciálnych olympijských hrách v americkom New Havene v  štáte Connecticut 1995, nastúpilo na slávnostný otvárací ceremoniál vyše 7 000 športovcov zo 143 štátov sveta.

Svetové zimné špeciálne olympijské hry na Aljaške v USA, 2001

   Aljaška je 49. štátom USA s hlavným mestom Anchorage. Najväčším medzinárodným športovým podujatím v histórii Aljašky boli 7. svetové zimné špeciálne olympijské hry v marci 2001, na ktorých sa predstavilo 2 750 športovcov z 80 štátov sveta súťažiacich v siedmich športových odvetviach. Tento veľkolepý športový sviatok zabezpečovalo viac ako 4 500 dobrovoľníkov.

Svetové zimné špeciálne olympijské hry v Toronte a Calingwoode v Kanade, 1997

Special olympics international (SOI) je najväčšou športovou organizáciou sveta pre deti a dospelých, ktorá zabezpečuje v rámci Národných programov 172 štátov sveta celoročné školenie a čo najkvalitnejšie podmienky pre celoročné pohybové aktivity občanov s intelektovým znevýhodnením a partnerov Unifieds sport.

Špeciálne olympiády

   S myšlienkou špeciálnych olympiád sa ako prvá začala zaoberať pani Eunice Kennedy Shriver, sestra bývalého amerického prezidenta JFK. V roku 1963 usporiadala v mieste svojho bydliska v  Marylande v USA jednodňový tábor so súťažením pre 100 občanov s intelektovým znevýhodnením.

TJ Humanitas Bratislava a Špeciálne olympiády

    Priekopníčkou Špeciálnych olympiád Slovensko bola špeciálna pedagogička z DSS Javorinská v Bratislave Mgr. Erika Holotová. Šírila myšlienky Special olympics international (SOI), ktorých zakladateľom bola pani Eunice Kennedy Shriver, sestra bývalého amerického prezidenta JFK.

Unifikovaný futbal v Special Olympics Slovakia v rokoch 1993 – 2002

   Pojem Unifikovaný futbal" je na Slovensku pomerne málo známy a to dokonca aj v radoch telovýchovných pracovníkov,  športových redaktorov, či iných pracovníkov masmédií.

Vianočný turnaj v malom a unifikovanom futbale v Bratislave, 1991 - 2001

K najpopulárnejším a súčasne k najúspešnejším športovým odvetviam Slovenského hnutia špeciálnych olympiád (SHŠO) vždy patril futbal. Slovenskí futbalisti sa ako prví slovenskí športovci predstavili už v spoločnej reprezentácii ČSFR na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Minneapolise v Minnesote v  USA v roku 1991. Pri svojom debute na takomto veľkolepom športovom sviatku občanov s intelektovým znevýhodnením obsadili 4.miesto v 3. divízii v malom futbale. Účasť na takomto významnom športovom podujatí sa stala výrazným stimulom pre ďalší rozvoj športu a hlavne futbalu v rámci SHŠO.