Verzia pre tlač

Video - Stručný exkurz do histórie vývoja športu na území Slovenska

Ak máte záujem absolvovať stručný exkurz do histórie vývoja športu na území Slovenska kliknite na video (je nutné mať zapnutý zvuk).

 

 

Vývoj športu na území Slovenska - I. časť (1862 - 1936)

Vznik a rozvoj organizovaného telovýchovného hnutia a športu siaha do druhej polovice 19. storočia. Významným medzníkom tohto rozvoja bolo založenie telovýchovného hnutia Sokol v Čechách v roku 1862.Prvú sokolskú telovýchovnú jednotu Sokol Pražský založil vynikajúci telovýchovný odborník Dr. Miroslav Tyrš. Sokolské telovýchovné hnutie v tomto období zohralo veľkú pokrokovú úlohu nielen čo sa týka rozvoja telesnej výchovy a športu, ale aj boja za národné práva ľudu.

nie je

Vývoj športu na území Slovenska - II. časť (1938 -1973)

V organizovaní telesnej výchovy a športu na Slovensku nastali výrazné zmeny 6. októbra 1938, keď ľudácky nacionalizmus nezniesol nič “československé”. Dovtedajšie československé telovýchovné organizácie a športové zväzy sa premenovali na slovenské ako napr.: Slovenský pästiarsky zväz, Slovenský ľahkoatletický amatérsky zväz, Slovenský futbalový zväz, Slovenský volejbalový a basketbalový zväz (v r. 1942 sa Slovenský volejbalový zväz osamostatnil), Klub slovenských turistov a lyžiarov, atď.

 

Vývoj športu na území Slovenska - III. časť (1974 - 2010)

Aj telesná výchova na vysokých školách prešla výraznými zmenami. Vysokoškoláci mali možnosť pestovať vybraný šport v rámci povinnej telesnej výchovy a to od r. 1974, čo prispelo k zvýšeniu masovosti a aj kvality výkonnostného športu. Od r. 1969 vysokoškolský šport bol riadený organizáciou Slovenský vysokoškolský šport, ktorý bol členom Československého zväzu vysokoškolského športu. Prvým predsedom od r. 1969 - 1971 bol telovýchovný pedagóg, funkcionár Michal Jarábek, ktorého na ďalšie dva roky vystriedal Miroslav Tomaščin.