Vývoj športu na území Slovenska - II. časť (1938 -1973)