Stretnutie slovenských olympionikov (staršia generácia), 22. november 2014