Strešková, Elena

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia:  2.5.1947
 Miesto narodenia: Čachtice

Image

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

Základná škola v Čachticiach

Stredoškolské: Stredná ekonomická škola v Trenčíne  

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor: telesná výchova a šport, špecializácia: športová gymnastika

Štátne záverečné skúšky na FTVŠ UK  1974

Rigorózna skúška na FTVŠ UK  1978

Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce na FTVŠ UK  1979

Obhajoba habilitačnej práce na FTVŠ UK 1997

Ukončené inauguračné konanie na RUK  2010

Prezidentom SR vymenovaná za  profesorku vo vednom odbore športová edukológia  24.1.2011

Vysokoškolský pedagóg na FTVŠ UK 1975 – súčasnosť

Konkurz na funkčné miesto docenta na FTVŠ UK  2004 a 2008

Konkurz na funkčné miesto profesora na FTVŠ UK  2011

 

Funkcie:

Prezidentka a zakladateľka prvého športového klubu - Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK - na FTVŠ UK v r. 1997, aktívna trénerka športovej gymnastiky a gymnastických pohybových aktivít

Členka redakčnej rady vedeckého zborníka  FACTA UNIVERSITATIS series PHYSICAL EDUCATION AND SPORT – UNIVERSITY OF NIŠ, SERBENIA

Spolugarant študijného programu trénerstvo a učiteľstvo, predsedníčka a členka štátnej skúšobnej komisie v študijnom programe bakalárskeho a magisterského štúdia, vedúca Katedry gymnastiky FTVŠ UK od r. 2000

Členka Rady Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) , trénerka športovej gymnastiky

Trénerka družstva Euroteam VŠK FTVŠ UK a reprezentačného družstva SR, účastníkov Majstrovstiev Európy v roku 1998 – Odense (9.miesto) a Majstrovstiev Európy v roku 2000 -  Birmingham (postup do finále a 6. miesto)

Kondičná trénerka stolnotenisovej reprezentácie žien a neskôr aj mužov patriacej pod Slovenský stolnotenisový zväaz (SSZ) v rokoch 1988 – 2004, bola kondičnou trénerkou  Valentíny Popovovej (OH Atlanta 1996), Zuzany Poliačkovej  (1. miesto vo dvojhre majstrovstvách Európy (v roku 1993),  Petra Šeredu (1.miesto vo dvojhre na Majstrovstvách Európy v roku 1995 a 1997)

 

Najvyššie ocenenia:

ČSZTK – verejné uznanie „Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy“   1975

Medzinárodný olympijský výbor – Certifikát za rozvoj olympizmu v Slovenskej republike   3.1.1995.

Slovenská gymnastická federácia – Udelenie titulu „Najúspešnejší športovec roka 2000“- ocenenie od SGF za úspech a reprezentáciu Slovenskej republiky na Majstrovstvách Európy v súťaži družstiev v Euroteame   2000

Rektor Univerzity Komenského – udelenie pamätnej medaily Univerzity Komenského pri príležitosti 85. výročia založenia UK v Bratislave  2003

Slovenský stolnotenisový zväz – Ocenenie za zásluhy o rozvoj slovenského stolného tenisu   1.10.2005

Dekan FTVŠ UK -  udelenie striebornej medaily FTVŠ UK   2007

Rektor Univerzity Komenského – udelenie striebornej medaily Univerzity Komenského – „Za budovanie predmetov športových špecializácií na Katedre gymnastiky FTVŠ UK, za aktivitu a rozvoj vysokoškolského športu  a dôstojnú reprezentáciu fakulty a UK doma a v zahraničí“   2007

 

Publikačná činnosť:

Zdroj: akademická knižnica UK, databáza publikačnej činnosti – 156 záznamov spolu, v kategóriách: vysokoškolská učebnica, vedecké monografie, skriptá, učebné texty, vedecké články doma a v zahraničí, odborné články,  umelecká činnosť

Zoznam najvýznamnejších publikácií nájdete vo forme textovej prílohy na konci stránky

 

Zaujímavosti:

Je autorkou 9 odborných audiovizuálnych pomôcok

Je autorkou 6 umeleckých prác - choreografie súťažných zostáv a pohybových skladieb na významných športových a športovo-kultúrnych podujatí v SR, ktoré sú zdokumentované písomne a audiovizuálne. Medzi najvýznamnejšie patria: Slávnostná akadémia UNIVERZITA UNIVERZITE pri príležitosti 75.výročia vzniku Univerzity Komenského v r. 1994
Otvárací ceremoniál Majstrovstiev Európy v stolnom tenise v r. 1996 a 2000
Choreografie prostných a súťažných zostáv na majstrovstvách Slovenska v Euroteame  - 1997, 1998, 1999, 2000

Je autorkou 3 umeleckých prác - choreografie súťažných zostáv a pohybových skladieb na významných športových súťažiach  a podujatiach v zahraničí, ktoré sú dokumentované písomne i audiovizuálne. Napr.:Národný večer Slovenskej republiky na X. svetovej gymnaestráde v Berlíne v r. 1995

 

Elena Strešková

 Zdroj: Anton Lednický

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.8 (60 votes)