Pohybový akcent

Definícia

zdôraznená fáza pohybu, väčšinou jeho začatie. Je typický pre tanečné športy, modernú gymnastiku, rytmickú gymnastiku, pre odlíšenie pohybou v džezgymnastike a pod. 

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

tanečný šport, moderná gymnastika