Mikuš, Tibor

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 22.10.1952
 Miesto narodenia: Zeleneč
 Športové odvetvie: karate

Image

 

Odborná kariéra:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická - maturita  1972

Kvalifikačný stupeň - Tréner II.triedy v karate  1975

SVŠT Bratislava, Elektrotechnická fakulta - Fyzika tuhých látok - absolvent  1977

Kvalifikačny stupeň - Rozhodca I.triedy v karate  1979

SVŠT, postgraduálne štúdium o prevádzke jadrových elektrární  1980

Licencia - Medzinárodný rozhodca v karate  1985

Špecializované kurzy Siemens A.G.Erlangen, Nemecko, Monitorovacie systémy primárneho okruhu jadrových elektrární  1989 - 1991

Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave - vedecká hodnosť doktor filozofie - PhD.

 


Najväčšie úspechy:

 

Aktívny športovec:

Majstrovstvá Európy:

Barcelona 1980 - 3.miesto

 

Majstrovstvá štátu:

4 - násobný československý majster v karate

10 - násobný slovenský majster 

 

Tréner (karate):

1989 - družstvo pod jeho vedením získalo prvý titul Majstra Európy klubových družstiev karate pre ČSSR

Jeho zverenci získali celkovo 2 tituly majstra sveta, 5 titulov majstra Európy, 16 titulov majstra Československa a 66 titulov majstra Slovenska

 

Funkcie v športe:

Učiteľ karate, štýl Goju - ryu  1972

Prezident Karate klubu Slovšport Trnava  1979

Člen predsedníctva Československého zväzu karate  1981 - 1992

Šéf reprezentačného družstva ČSFR v karate  1988 -1990

Prezident Slovenskej federácie karate a bojových umení  1992 1999

Čestný prezident Slovenského zväzu karate  2008

 

Aktivity:

Verejné a politické aktivity:

Člen Ľudovej strany - Hnutie za demokratické Slovensko   1995 - 2007

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky   2002 - 2010

Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti  2004 - 2006

Podpredseda finančného výboru Národnej rady Slovenskej republiky  2006 - 2008

Predseda Združenia samosprávnych krajov Slovenskej republiky - SK8  2009

Zakladateľ politickej strany Nová demokracia   2009

 

Odborné a verejné medzinárodné aktivity:

Poradca Státního úradu jadrového dozoru ČR pre otázky medzinárodného posudzovania českej jadrovej energetiky  1999

Člen Dozornej rady Európskeho združenia národných atómových fór (FORATOM)  2000

Rytier vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazara z Jeruzalema, Slovensko   2008

Člen SAGNE - Stálej poradnej skupiny pre nukleárnu energiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni ( poradný orgán generálneho riaditeľa IAEA )   2008 - 2009

 

Spoločenské aktivity:

Člen Správnej rady Nadácie Konštantína Filozofa, Nitra   1999

Predseda Správnej rady Nadácie DAR, TTSK   2006

Predseda Športového odboru Matice slovenskej   2007 - 2010

Čestný predseda Športového odboru Matice slovenskej  2010

 

 

Zaujímavosti:

Karate považuje za filozofiu, založenú na úcte k človeku a humanite

Venoval sa výchove mladých športovcov.Vštepuje im náročnosť voči sebe, úctu k starším, rodičom a učiteľom.

Zisk čestného 8.Danu v štýle Goju - ryu Karate - Do, ktorý mu udelil Slovenský zväz karate v roku 2008

V spolupráci s vysokými školami a univerzitami viedol veľké množstvo diplomových prác ako školiteľ a posudzovateľ, najmä na Telovýchovnej škole v Bratislave, Telovýchovnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, Strojníckej fakulte SVŠT Bratislava, Chemicko - technologickej fakulte SVŠT Bratislava a Fakulte Masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave

Patrí ku kľúčovým členom tímu energetických odborníkov, ktorí vypracovali energetickú stratégiu Slovenska

Ako predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre Európske záležitosti prezentoval a obhajoval v roku 1998 záujmy Slovenskej republiky v oblasti energetiky v Európskom parlamente v Štrasburgu a aj v iných európskych krajinách, ako aj v USA

Je prezidentom Slovenského jadrového fóra - združenia občanov, ktorí podporujú mierové využívanie jadrovej energie

Je predsedom Trnavského samosprávneho kraja od roku 2005

Jeho osobným heslom je "Úcta k tradíciam - zodpovednosť za budúcnosť"

Na platforme politického ekumenizmu podporuje každú politickú a spoločenskú aktivitu, ktorá vedie k národnému, kresťanskému a občianskemu rozvoju Slovenska

Podporil vydanie mnohých publikácií renomovaných a začínajúcich autorov

 

Najvyššie ocenenia:

Čestný titul Majster športu  1981

Čestné uznanie riaditeľa Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice za vynikajúce pracovné výsledky  1984

Čestný odznak Budovateľ JE V - 2  1986

Čestný odznak SEP za vernosť energetike   1987

Ocenenie za rozvoj okresu Trnava   1989

Strieborná medaila Slovenských elektrární a.s. za rozvoj energetiky Slovenska   1998

Zlatý podnikateľský biatec HN klubu Hospodárskych novín za osobný podiel na dostavbe a celkovej bezpečnosti JE Mochovce   1998

Pamätná medaila Slovenskej seizmologickej spoločnosti   2002

Pamätná medaila Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej Univerzity (MTF STU) v Trnave  2006

Pamätná plaketa mesta Senica   2006

Pamätná medaila Slovenského jadrového fóra za osobný prínos pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku   2007

Strieborná medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave   2007

Zlatá medaila mesta Vrbové   2007

Pamätná medaila prednostu Krajského úradu Trnava za podporu a rozvoj Trnavského kraja   2007

Čestné uznanie, Ústredná Rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov   2007

Ocenenie rektora Vysokej školy v Sládkovičove za rozvoj regiónu "Trnavsko"   2008

Medaila predsedu vlády Arménskej republiky, za osobný prínos uznania arménskej genocídy v Národnej rade Slovenskej republiky   2008

Udelenie čestného 8.Danu v štýle Goju - ryu Karate - Do, Slovenský zväz karate   2008

Cena starostu obce Jaslovské Bohunice   2008

Ocenenie dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Pamätnou medailou za rozvoj PF TU   2008

Medaila spoločnosti F.Martinenga "Posolstvo zjednotenej Európe"   2009

Ďakovný list Združenie miest a obcí regiónu JE Jaslovské Bohunice    2009

Cena starostu obce Opoj   2009

Pamätná medaila rektora Vysokej školy v Sládkovičove za spoluprácu s Vysokou školou v Sládkovičove a rozvoj regiónu "Trnavsko"   2009

Brána úcty, ocenenie Slovenského zväzu karate za osobný prínos pre slovenské karate   2009

Zlatá plastika a ďakovný list za podporu dobrých vzťahov a partnerstva v jadrovo - energetickom regióne, Združenie miest a obcí regiónu JE, Jaslovské Bohunice   2010

Zlatá medaila I.B.Zocha, ocenenie Slovenskej asociácie športu na školách za dlhoročnú podporu športu   2010

Ocenenie dekana Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej Univerzity Pamätnou euro mincou A.Stodolu za dlhoročnú odbornú prácu v prospech vysokého školstva, vedy a výskumu   2010

Medaila M.R.Štefánika III.stupňa, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   2010

Zlatá medaila sv.Cyrila a Metoda Matice slovenskej   2010

Prvý slovenský držiteľ Ceny Re Enzo

Zlatý odznak SOV (Slovenský olympijský výbor)

 

Články:

Tibor Mikuš na www.osobnosti.sk

 

Videá:

Tibor Mikuš - ocenenie SZK

Spoveď lídra

 

Foto: 

 

 Tibor Mikuš v akcii na veľkej cene Bratislavy v karate v roku 1981 a dnes 

 

Tibor Mikuš (vľavo) na bronzovom stupienku na Majstrovstvách Európy v karate v roku 1980 v Barcelone (Španielsko)

 

Ing. Tibor Mikuš dnes

 


 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (25 votes)