Malý, Myrón

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 15.4.1947
 Miesto narodenia: Prešov

Image

 

Odborná kariéra a vzdelanie:

Základná deväťročná škola Nižný Hrabovec  1953

Stredná zdravotnícka škola Bratislava  1953

Záverečná štátna skúška – Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Prahe  1973

I. odborná atestácia  1979

II. odborná atestácia  1983

Udelenie vedeckej hodnosti  – doctor philosophiae (PhD.), Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava  1995

Menovanie za krajského odborníka MZ SR pre FBLR  1997

Habilitácia: vedecko- pedagogická hodnosť docent  2000

Vymenovanie za vedúceho školiaceho pracoviska  Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave pre oblasť Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová  2000

III. odborná atestácia  2001

Vymenovanie za mimoriadného profesora  2001

Menovanie za predsedu subkomisie pre odbor Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia katalogizačnej komisie MZ SR  2005

Prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora  2009

Garant vysokoškolského štúdia v odbore Fyzioterapia na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica

Garant pre prax a aktívnu výučbu vysokoškolského štúdia zahraničných študentov v odbore Rehabilitácia  FN a LFUP  Olomouc

 

Zamestnanie:

Lekár, Rehabilitační ústav Hrabyně - Chuchelná na Morave

Lekár, Národné rehabilitačné centrum, Kováčová  1985 - 2011 (riaditeľ v rokoch : 1987, 1993 - 2011)

 

Konferencie:

Účasť na domácich konferenciách  91
     - z toho vyžiadané prednášky  32

Vedenie sekcií  14

Účasť na medzinárodných konferenciách  33
     - z toho vyžiadané prednášky  11

Vedenie sekcií  9

Abstrakty  10

Prezident kongresu s medzinárodnou účasťou  3

 

Vedecká škola:

Školiteľ na diplomové práce  15

Školiteľ na atestáciu  17

Školiteľ na doktorandské štúdium  8

Oponentské posudky:

atestačné práce  41
doktorandské práce  11
hosťujúci docent  2
výskumné úlohy  2
rigorózne práce  15
diplomové práce  24
bakalárske práce  22

Recenzie monografií  14

Predseda záverečných štátnicových skúšok  5

Člen komisie pre dizertačné, habilitačné práce  12

Dlhodobá pedagogická prax na SZU  25 rokov

 

Úspechy dosiahnuté v oblasti športu:

Dorastenecký majster Slovenska v behu na 1500 m (tréner Š. Teibus)

Atletický sparingpartner atléta Jozefa Plachého (tréner Liška)

Ďalšie športové aktivity boli cyklistika (tréner K. Haťapka) a hádzaná (Inter Bratislava)

Ako rehabilitačný lekár sa podieľal na formovaní paralympionikov: (J. Riapoš, A. Kánová, R. Revúcky, P. Mihálik, J. Huťka, R. Tureček, A. Meszaros, P. Šútor, Margita Prokeinová a i.)

Významne sa zaslúžil o vznik Národného rehabilitačého centra v Kováčovej

 

Publikačná činnosť:

Knižné publikácie, monografie, resp. napísanie kapitol, rozsah  6

Učebnice, skriptá, výučbové programy 10

Publikované vedecké práce  61
        -  z toho ako prvý autor 36

Publikované vedecké práce v zahraničných časopisoch 15
Redakčné  aktivity  3
Vedecké publikácie  61
        -z toho v zahraničných časopisoch  15

 

Redakčné aktivity:

Zástupca vedúceho redaktora v odbornom časopise EUROREHAB

Člen redakčnej rady medzinárodného odborného časopisu Acta Spondylologica

Člen redakčnej rady odborného časopisu Úrazová a intenzívna medicína

Člen redakčnej rady odborného ONLINE FREE časopisu Rehabilitačná medicína & fyzioterapia

 

Citácie:

Počet citácii v domácich publikáciách  42

Počet citácii v zahraničných publikáciách  22

 

Najvyššie ocenenia:

V roku 1988 Rehabilitačná spoločnosť udelila cenu odbornej spoločnosti za najlepšiu publikáciu za rok 1987

V roku 1997 vyznamenaný bronzovou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy SLS

V roku 2007 vyznamenaný striebornou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy SLS

V roku 2007 vyznamenaný zlatou medailou Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

Od Slovenskej humanitnej rady získal ocenenie Dar roka v rokoch:
1996 - cena
1997 - cena
1998 - cena
1999 - laureát
2001 - laureát
2002 - cena
2003 - laureát
2004 - cena
2005 - hlavný laureát

V roku 2000 udelená Cena ministra zdravotníctva

Slovenský paralympijský výbor a Slovenský zväz telesne postihnutých udelili niekoľko pamätných plakiet a ocenení za rozvoj športu telesne postihnutých športovcov, za spoluprácu a pomoc pri príprave slovenských letných a zimných paralympionikov, ktorí aj jeho zásluhou dosiahli medailové ocenenia

V roku 2001 udelený pamätný list Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií

Cena predsedu Banskobystrického kraja za prínos, rozvoj, reprezentáciu kraja  2010 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (40 votes)