Lafko, Vincent

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 7.6.1945   †15.12.2012
 Miesto narodenia: Hranovnica
 Športové odvetvie: hádzaná

Image

1x Image

 

Vzdelanie a odoborná kariéra:

Pedagogická fakulta   1968

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), 1974

Doktorandské štúdium - PaedDr., 1998

Vedecká ašpirantúra - PhD., 1992

Základná škola - pedagóg - Široké, Svinia, Odborárska Prešov, 1968 - 1974

Pedagogická fakulta - pedagóg, 1974 - 2005

Fakulta športu Prešovskej Univerzity v Prešove - pedagóg  od r. 2005

 

Klubová príslušnosť:

Slovan Levoča, 1959 - 1963

Tatran Prešov, 1964 - 1975 

Dukla Jenovice (počas vojenskej služby)

ČH Bratislava, 1968 – 1969

Tatran Prešov (ako tréner,  funkcionár), 1975 – 2000

 

Najväčšie úspechy

 

Olympijské hry:

Mníchov 1972 (Nemecko) - 2. miesto Image

Poznámka: Za olympijské družstvo ČSSR zaznamenal 3 góly v piatich zápasoch.

 

Majstrovstvá štátu:

Majster Československej socialistickej republiky (ČSSR) v rokoch 1971 -1972 s Tatranom Prešov

Posledný federálny majster Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ČSFR)  v roku 1993 ako tréner Tatrana Prešov

 

Svetový festival mládeže a študentstva:

1968 Sofia (Bulharsko) - 5. miesto

 

Majstrovstvá ČSSR:

1971 - 1.miesto (Tatran Prešov)

1975 - 1.miesto ako tréner (Tatran Prešov)

 

Pohár európskych majstrov (PEM):

1972 - semifinále

 

Akademické majstrovstvá sveta:

1969 - 4. miesto

1971 - 2. miesto

1973 - 5. miesto

Holandsko 1988 - 3. miesto ako tréner

1990 - 3. miesto ako tréner

 

Funkcie v športe: 

Tréner mužov Tatrana Prešov  v rokoch 1975 - 1979, 1986 - 1988 a 1990 - 1994, 1996 - 1999

Tréner mužskej Akademickej reprezentácie Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR) 1990 - 3. miesto na AMS (Akademické majstrovstvá sveta)

Tréner juniorskej mužskej reprezentácie Slovenska do 21 rokov

Tréner mužskej reprezentácie Slovenska 1993 - 1995

Asistent trénera mužskej reprezentácie Slovenska 2003 - 2004

Predseda hádzanárskeho oddielu Tatrana Prešov 1995

Člen trénersko - metodickej komisie Slovenského zväzu hádzanej (SZH)

Predseda reprezentačnej komisie Slovenského zväzu hádzanej (SZH) od roku 2000

Predseda Olympijského klubu Prešov od roku 1993

Predseda výkonného výboru Plážovej hádzanej od roku 1994

Člen výkonného výboru Slovenskej asociácie olympionikov

 

Publikačná činnosť:

Vedecké monografie:

Motorické testy koordinačných schopností (2006) - spoluautor (vydané aj v anglickom jazyku)

Odborné knižné práce:

Koordinačná príprava v športových hrách (2006) - spoluautor

Kondičná príprava v hádzanej špecifickými (hernými) tréningovými prostriedkami. Príklady cvičení (2005) - spoluautor

Skriptá a učebné texty:

Učebné osnovy športovej prípravy v hádzanej pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá (2003) - spoluautor

Telesná výchova a šport : teoretické požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy na Fakultu športu PU v Prešove (2006)

Pedagogická prax z telesnej výchovy a športu. Hospitácie a výstupy študentov - spoluautor 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

Námety na modernizáciu hernej prípravy v hádzanej (2004) - spoluautor

Reťazce herných činnosti jednotlivca ako prostriedok kontroly a hodnotenia hernej výkonnosti (2004) - spoluautor

Námety na skvalitnenie športovej prípravy v hádzanej (2004) - spoluautor

Koordinačná schopnosť spájania pohybov  (2004) - spoluautor

Ďalšie:

80 odborných článkov

 

Najvyššie ocenenia:

Titul Majster športu, 1972

Strieborné kruhy Slovenského olympijského výboru (SOV), 2003

Strieborný odznak Slovenského olympijského výboru (SOV), 2011

Zlatý odznak Slovenského zväzu hádzanej (SZH)

Cena prof. Černušáka Slovenského olympijského výboru (SOV), 2005

Cena mesta Prešov, 1973

Zaradený do desiatky najlepších československých hádzanárov 20.storočia

Zaradený do desiatky najlepších športovcov okresu Prešov

 

Zaujímavosti:

Za reprezentáciu odohral 50 zápasov.

Na Hrách XX. letnej olympiády v nemeckom Mníchove v roku 1972, kde získal striebornú olympijskú medailu, odohral 5 zápasov vrátane finálového zápasu a strelil 3 góly.

Trénerom Tatrana Prešov bol od 1975 (spolu s Martinom Gregorom), kedy získali Československý pohár a hrali aj európsku súťaž Pohár víťazov pohárov (PVP).

Bol prvým trénerom slovenskej mužskej reprezentácie Slovenska a neskôr asistentom trénera reprezentácie.

Je spoluzostavovateľom testovej batérie zo šiestich testov koordinačných schopností spájania pohybov (Štandardizácia motorických testov koordinačných schopností v rámci výskumnej grantovej úlohy 2002 -2003 - VEGA č. 1/0462/03).

 

Video:

Videoprofil Vincenta Lafka na stránkach Tlačovej agentúry Slovenska

 

 Spomienka na V.Lafka

 

Vincent Lafko (druhý zľava) a J.A.Samaranch (bývalý prezident MOV)

 

Vincent Lafko (vľavo, horný rad) ako reprezentačný tréner

 

Vincent Lafko (druhý sprava) a Anton Gajdoš (druhý zľava)

 

Vincent Lafko (vľavo), Peter Bondra (v strede) a K. Haťapka

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (78 votes)