Kampmiller, Tomáš

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 4.10.1951
 Miesto narodenia: Dvory nad Žitavou

Image

 

Odborná kariéra a funkcie:

ZDŠ Nové Zámky 1958 - 1959

SVŠ Nové Zámky - maturita 1967 - 1970

FTVŠ UK Bratislava - Mgr.  1970 - 1975

ASVŠ Dukla Banská Bystrica - vojenská prezenčná služba 1975 - 1976

Interný ašpirant na FTVŠ UK - Katedra atletiky 1976 - 1979

Zisk titulu CSc. 1981

Zisk titulu PaedDr. 1982

FTVŠ UK Bratislava - Katedra atletiky - odborný asistent 1979 - 1985

Zisk titulu docent v odbore teória vyučovania teles.výchovy a športu 1985

FTVŠ UK - Katedra atletiky - docent 1985 - 1999

Prodekan pre rozvoj FTVŠ 1987 - 1991

Vedúci Katedry atletiky FTVŠ UK 1999 - 2010

Zisk titulu profesor

Športová činnosť - atletika  1965 - 1976

Tréner atlétov , viedol 10 reprezentantov ČSSR a SR a približne ďalších slov.športovcov  1971 - 1999

Viedol na FTVŠ UK vyše 50 diplomantov, doktorandov

Predseda komisie pre štátne skúšky v jednoodborovom štúdiu so zameraním na individuálne športy

Predseda rigoróznej komisie v študij.odbore telesná výchova a šport

Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác

Člen príjímacej komisie postgraduálneho doktorandského štúdia v odbore športová kinantropológia

Predseda trénersko metodickej komisie VAZ ČSZTV, 1983 - 1989

Člen grantovej komisie VEGA 

Člen odborných komisií MŠ SR a i.

 

Publikačná činnosť:

Štruktúra a rozvoj rýchlostných schopností v atletických šprintoch mládeže ( VS 008 ). 1980

Vývoj a prognóza motorickej výkonnosti mládeže v tréningovom procese so zameraním na atletické šprinty ( MD 001 )

Kritéria výberu talentovanej mládeže v prekážkových šprintoch v etape špecializovanej prípravy (CD 015)

Stanovenie výberových kritérií do stredísk vrcholového športu v atletickom šprinte (CD 005)

Optimalizácia diagnostikovania motorických a funkčných predpokladov a ich rozvoja v atletických disciplínach (VS 014)

Vplyv trénigového zaťaženia na kinematické parametre behu (VS 016)

 

Tomáš Kampmiller (v predklone v druhom rade vpravo) so spolužiakmi z FTVŠ UK na Opalisku

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (19 votes)