Horváth, Rudolf

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 28.6.1947
 Miesto narodenia: Prešov
 Športové odvetvie: hádzaná

Image 

Vzdelanie a odborná kariéra:

FTVŠ UK Bratislava, Mgr., 1974

FTVŠ UK Bratislava, PhDr., 1975

FTVŠ UK Bratislava,CSc., 1986

FTVŠ UK Bratislava, docent, 1989

PF UMB Banská Bystrica, habilitovaný docent, 2003 

PF UMB Banská Bystrica, profesor, 2004

PdF Prešov UPJŠ v Košiciach, Katedra telesnej výchovy a športu od roku 1990

PF - PU v Prešove, Katedra telesnej výchovy a športu, docent, prodekan, 1997 - 2000

Fakulta športu PU, Katedra športovej edukológie, profesor od roku 2004

Prešovský samosprávny kraj, podpredseda, 2001 - 2004

Image

Autor: Jozef Hrušovský

Klubová príslušnosť: 

Tatran Prešov, 1958 - 1966

Dukla Praha, 1966 - 1968

Tartan Prešov, 1968 - 1975

 

Najväčšie úspechy 

Majstrovstvá sveta:

MS Juniorov Holandsko, 1967 - 4.miesto

MS vo Švédsku, 1967 - 1.miesto

MS Francúsko, 1970 - 7.miesto

Akademické MS Praha, 1971 - 2.miesto

Akademické MS Švédsko, 1973 - 5.miesto

Akademické MS Rumunsko, 1975 - 6.miesto

 

Pohár európskych majstrov (PEM):

Dvakrát 2.miesto s Duklou Praha v roku 1967, 1968

 

Majstrovstvá štátu:

Dorastenecký majster ČSSR s Tatran Prešov, 1965

Akademický majster ČSSR, 1969 - 1974

Majster ČSSR, jedenkrát s Duklou Praha v roku 1966 a dvakrát s Tatran Prešov, 1969 - 1971

Trojnásobný víťaz Československého pohára, 1971 - 1975

 

Funkcie v športe:

Vedúci Strediska vrcholového športu mládeže v Košiciach pri TJ VSŽ,1974 - 1975

Tajomník Okresnej telovýchovnej organizácie v Prešove, 1975 - 1986

Tajomník Východoslovenskej krajskej organizácie ČSZTV v Košiciach, 1986 - 1990

Predseda Československej federácie hádzanej, 1988 - 1992

Člen Výkonného výboru Českolsovenského olympijského výboru, 1988 - 1992

 

Publikačná a vedecká činnosť:

Autor 2 vedeckých monografií 

Spoluautor viacerých učebných textov a didaktických publikácií

Autor vyše 100 vedeckých a odborných štúdií doma i v zahraničí

 

Najvyššie ocenenia:

Majster športu, 1969

Najlepší hádzanár Slovenska, 1969

Člen najúspešnejšieho športového tímu čs.hádzanárského družstva v ankete Najúspešnejší kolektív, 1967

Zaradený do hádzanárského tímu Slovenska 20.storočia, 2000

Pamätná medaila spoločnosti Ferdinanda de Martinenga, 2007

Sieň slávy slovenskej hádzanej, 2011

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.7 (99 votes)