Chválny, Július

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image Dátum narodenia: 10.2.1927   † 14.10.2013
 Miesto narodenia: Topolčany

Image

 

Odborná kariéra a funkcie:

V r. 1950 - 1953 bol okresným telovýchovným inšpektorom v Topoľčanoch.

Po príchode do Bratislavy v r. 1953 sa stáva prvým sekretárom Sekcie športovej gymnastiky pri SÚV TVŠ.

Popri tejto zodpovednej funkcii sa venoval aj ako tréner mladým gymnastom a najmä gymnastkám, ktorí boli zaradení do Športovej školy dorastu a mládeže v Bratislave.

Trénoval ich predovšetkým v telocvični na Sokolskej ulici v Bratislave, kde bola najväcšia gymnastická základňa.

Pod jeho vedením v 50-tych rokoch gymnastky patrili medzi najlepšie pretekárky na Slovensku. Boli to napr.:

Xénia Čierná-Rovná, Milada Hobzová-Nedavašková, Margita Čincárová-Macháčková atď.

Július Chválny bol i rozhodcom I. triedy.

V r. 1957 - 1962 bol tajomníkom SÚV ČSZTV v Bratislave.

V r. 1960 absolvoval vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Image

Autor: Jozef Hrušovský

V r. 1962 - 1982 bol podpredsedom ÚV ČSZTV v Prahe, kde mal na starosti najmä ekonomický úsek na poli telovýchovy a športu. 

Bol jedným z hlavných organizátrov čs.spartakiád, predseda štábu spartakiády v r. 1966 a 1975 ako aj prípravného štábu spartakiády 1980.

Od r. 1973 bol dhoročným predsedom Zväzu základnej a rekreačnej telesnej výchovy ČSZTV.

V r. 1977 bol predsedom organizačného výboru majstrovstiev Európy v športovej gymnastike žien v Prahe.

Po roku 1982 pôsobil v Bratislave v rôznych funkciách (Vydavateľstvo Šport a i).

 

Najvyššie ocenenia:

Za svoju dlhoročnú prácu najmä na úseku telovýchovy a športu bol vyznamenaný:

Za vynikajúcu prácu, 1955

Za zásluhy o rozvoj čs.telesnej výchovy a športu I. stupňa, 1972

Rad práce, 1975

Tyršova medaila, 1977

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (47 votes)