Certifikát feminity

Definícia

potvrdenie certifikovanej autority o preukázanej ženskosti športovkyne. Potvrdenie ženského pohlavia športovkyne sa uskutočňuje na základe zistenia prítomnosti sex-chromatínu v bunkách lícnej sliznice (u mužov sa nevyskytuje), alebo určenim typu bunkového jadra, prípadne ďalšími metódami genetiky, napr. sex-test. Certifikovanou autoritou je lekárska komisia Medzinárodného olympijského výboru, alebo medzinárodná športová federácia, ktoré vydávajú potvrdenie na základe výsledku vyšetrení určeným odborným pracoviskom. Cieľom certifikátu feminity je chrániť ženy - športovkyne, aby nesúťažili s osobami u ktorých mužské prvky môžu poskytovať výhodu v športovej výkonnosti. Známy sporný prípad bol u juhoafrickej bežkyne na 800 metrov, majsterky sveta, Caster Semenyaovej.