Celkové poradie

Definícia

pozri celková klasifikácia

 

Výskyt: športové súťaže