Celková klasifikácia

Definícia

konečné poradie jednotlivcov, alebo družstiev v športovej súťaži, ktoré vyjadruje úplné a konečné hodnotenie výkonnosti pretekárov štartujúcich v športovej súťaži, ktorú tvorí viacero samostatne klasifikovaných pretekov. Výkony pretekárov sú hodnotené podľa vopred určeného bodového, alebo iného regulatívu. Súčet získaných bodov v dielčich pretekoch, resp. súčet časov, alebo iných hodnotiacich ukazovateľov určí víťaza a poradie ďalších súťažiacich v celkovej klasifikácii. 

 

Výskyt: športové súťaže

Zdroj: spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988