Bradykardia

Definícia

znížená hodnota kľudovej tepovej frekvencie u trénovaných športovcov voči priemernej populácii. Bežná populácia má kľudovú tepovú frekvenciu 70 tepov za minútu  a viac. Trénované osoby majú kľudovú tepovú frekvenciu 40 tepov za minútu  a viac. Najnižšia nameraná hodnota kľudovej tepovej frekvencie je 28 tepov za minútu. Korektný názov je pokojová adaptačná bradykardia. Jej základom je stúpnutie podielu nervus vagus na regulácii srdcovo-cievneho systému s jeho kardiodepresívnym vplyvom a súčasný pokles sympatikového vplyvu.Fyziologické zníženie tepovej frekvencie môže byť spôsobené aj dedičnými faktormi. Najväčší vplyv na spomal'ovanie frekvencie pulzu v pokoji majú cyklické vytrvalostné športové disciplíny, napr. vytrvalostný beh, beh na lyžiach, cyklistika, plávanie, veslovanie a pod. U žien je bradykardia menej výrazná ako u mužov.