BOSU

Definícia

Intregrované precvičovanie rovnováhy, stability a správneho držania tela prostredníctvom  cvičebného náradia, ktoré predstavuje polkupola nafúknutá do výšky 22 cm a s kruhovou základňou s priemerom 63,5 cm . Je ho možné používať ako balančný stupeň, ak je postavený na kupolu. Po bokoch náradia sú zapustené dve držadlá púrostredníctvom ktorých sa náradie otáča a prenáša.  BOSU je vhodné pre všetky vekové kategórie na aeróbne cvičenia.  

BOSU vychádza z toho, že rovnováha je základom každého pohybu. Bosu pomáha dosiahnuť rovnováhu rýchlejšie a bezpečnejšie ako iné zariadenia. Cvičením na BOSU sa pri minimálnom odpore dosahuje maximálna spotreba energie.

Cvičenie na BOSU je:
- spojenie rovnováhy s kardiovaskulárnym tréningom
- spojenie rovnováhy s posilnením svalovej sily a pevnosti
- spojenie rovnováhy s precvičovaním flexibility/pružnosti
- spojenie rovnováhy so športovou prípravou
 

 

 

Viac informácií získate na: www.bosufitness.com, www.bosufitness.cz