Bebčáková, Viera

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 8.2.1945
 Miesto narodenia: Mošovce (okres Turčianske Teplice)

Image

 

Vzdelanie:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Telesná výchova – matematika, titul Mgr., 1962 - 1967

PF UPJŠ, Teória vyučovania telesnej výchovy, titul PaedDr., 1981

FTVŠ UK, Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy, titul PhD., 1990

FHPV PU, Športová edukológia, docent, 2000

 

Odborná kariéra:

Pedagogická činnosť:

Základná škola Vazovova 4 Bratislava, učiteľka, 1967

Základná škola Dunajská 33 Bratislava, učiteľka, 1968

Pedagogická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odborná asistentka, 1970

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odborná asistentka, 1997

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, docent, 2004

Výučba predmetov:

Športové hry

Didaktika školskej telesnej výchovy

Pedagogická prax

 

Výskumná činnosť:

Svoju vedecko-výskumnú činnosť orientuje na problematiku školskej telesnej a športovej výchovy.

Zoznam publikácií nájdete v uvedenom odkaze: Publikácie-Viera_Bebčáková

 

Funkcie:

Členka výboru regionálnejpobočky SVSTVŠ

Členka Českej kinantropologickej spoločnosti

Členka Ústrednej predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu pri ŠPÚ

Členka Predsedníctva Slovenskej olympijskej akadémie, predsedníčka výchovno-vzdelávacej komisie

Podpredsedníčka Olympijského klubu Prešov

 

Ocenenia:

Bronzové olympijské kruhy, 2006

Cena Matyldy Pálfyovej, 2007

Cena Vladimíra Černušáka, 2010

Cena primátora mesta Prešov, 2010

Čestné uznanie za celoživotné pôsobenie vduchu Fair-play, 2011

Cena MOV - Šport, škola života pri príležitosti 150 výročia narodenia Pierra de Coubertina, 2013

Zlatý odznak SOV, 2015

 

Články:

Viera Bebčáková oslávila jubileum (sme.sk)

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (40 votes)