B.A.S.E Jumping ( akronym Buildings, Antenna, Span, Earth )

Definícia

Extrémny šport, ktorého náplňou je skákanie z pevných objektov (b.a.s.e je skratka anglických slov building (B) - budova , antenna (A) - anténa, span (S) – most, premostenie a earth (E) – zem, skala). Base jumping je spojenie horolezectva so skydivingom. Je to nebezpečný šport s množstvom zaznamenaných smrteľných úrazov.

Zdroj

Wikipedia

Výskyt

extrémny šport, skok, adrenalínový šport