Asolo - Tale Aap

Definícia

Tradičné preteky odvodené od Asolo Aap, teda pretekov člnov z indických štátov Andamana a Nikobara konajúce sa namiesto mora na piesku. Závodníci pretekajú na špecialných predmetov zhotovených z kmeňa  palmy.