Antropometria

Definícia

Náuka o meraní jednotlivých častí ľudského tela. Je súčasťou antropológie. Má veľký význam so športom. Úroveň dosahovaných výkonov a úroveň dosahovanej techniky v mnohých športových odvetviach a disciplínach je často významne podmienená rozmermi jednotlivých častí ľudského tela.