Anaeróbny prah

Definícia

intenzita zaťaženia, pri ktorej dochádza k narušeniu dynamickej rovnováhy hladiny laktátu (koncentrácia krvného laktátu okolo 4 mmol.lˉ¹)

Zdroj

Hamar D., Lipková J. Fyziológia telesných cvičení. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2008.

Autor

prof.MUDr.Dušan Hamar, CSc., doc.MUDr.Jana Lipková, PhD

Výskyt

fyziológia telesných cvičení, športový tréning, testovanie výkonnosti