Aktijské hry

Definícia

hry so športovým programom založené cisárom Augustom po bitke pri Aktiu v roku 31. pred našim letopočtom Boli zaradené ako piate do cyklu všegréckych hier.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

história športu, športové hry