Aktívna telesná hmotnosť (ATH)

Definícia

Je hmotnosť tela bez tuku, ktorá vyjadruje hmotnosť svalov, kostí, vnútorných orgánov a dalších tkanív ľudského organizmu. Prepočtom maximálneho kyslíkového objemu (VO2max) na aktívnu telesnú hmotnosť  zistíme rezervy organizmu, spôsobené nadmerným podielom podkožného tuku. Po redukcii podkožného tuku, napr. telesnou aktivitou,  tento rozhodujúci ukazovateľ vytrvalostnej schopnosti u jedinca vzrastie, čím sa významne zlepšia funkčné predpoklady pre zvýšenú výkonnosť organizmu.