Akrobacia

Definícia

týmto pojmom sa označuje:

1. telocvičné, vysoko koordinované fyzické výkony špeciálnej obratonosti celého tela uskutočňované na pevnej podložke i na náradí;

2. šporťtové odvetvie, s pravidelnými súťažami najmä v štátoch bývalého socialistického bloku (Sovietsky zväz, Nemecká demokratická republika, Bulharsko a pod.). Súťaže preebiehajú na špeciálnych povrchoch, resp. gymnastických pásoch; jednotlivé cviky sa spájajú do akrobatických radov  v rámci akrobatickej  (súťažnej) zostavy.

3.súčasť športovej gmynastiky určujúca technickú obtiažnosť gymnastických zostáv.

Cvičenec, ktorí sa venuje akrobaciisa nazýva akrobat

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

športové odvetvia, gymnastika, koordinačné cvičenia