Akontion

Definícia

výraz z gréčtiny znemenjúci súťaž v hode oštepom v starom Grécku.