Aklimatizácia

Definícia

Aklimatizácia je schopnosť prispôsobenia organizmu novým klimatickým, resp. životným podmienkam. Aklimatizácia je dlhodobý proces, ktorého prvá fáza môže trvať  3 až 5 týždňov. Závisí hlavne od stupňa odlišnosti lokálnych podmienok od podmienok v ktorých  sa jedinec pravidelne zdržuje. V  športe majú najväčší význam aklimatizácia na zmenu nadmorskej výšky, aklimatizácia na  časový posun, pri ktorej dochádza u  jedinca k zmene prirodzených biorytmov, aklimatizácia na inú stravu, významne zvýšenú, alebo zníženú teplotu prostredia. V súčasnosti, vzhľadom na časovú vyťaženosť vrcholových športovcov, sa často v športovej príprave využívajú simulované podmienky na dosiahnutie procesu aklimatizácie.