Akceleračná rýchlosť

Definícia

Akceleračná rýchlosť je schopnosť jedinca prejsť z kľudu, alebo z miernej rýchlosti do maximálnej rýchlosti v čo najkratšom čase. Táto schopnosť priamo závisí od výbušnej sily a od frekvenčnej rýchlosti.  Označuje sa aj ako štartová schonosť a predstavuje komplex integrálnych vnútorných vlastností, ktoré umožňujú vyvinúť maximálne rýchlostné úsilie v čo najkratšom čase. Nie je ju možné zamieňať s fyzikálnou veličinou zrýchlenie. Meria sa v m.s-2 . Je v úzkom vzťahu k štartovej silovej schopnosti a k explozívnej silovej schopnosti. 

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení, športový tréning