Akcelerácia

Definícia

výraz pochádzajúci z latinčiny, ktorý označuje zrýchlenie. Hodnota akcelerácia sa udáva časom vyjadreným v sekundách  (s) v ktorom sa dosiahne určená rýchlosť (v km/h, m/s).

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení, športový tréning