Akademický športový reprezentant

Definícia

vysokoškolský športovec, ktorý reprezentuje v domácej súťaži príslušnú vysokú školu, vysokoškolské mesto, oblasť alebo štát  v medzinárodných súťažiach vysokoškolského športu (Univerziáda, Akademické majstrovstvá).

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

športové súťaže, vysokoškolský šport