Akadémia

Definícia

aj gymnasion, inštitúcia, neskôr i duševnej výchove  v starom Grécku. ktorá slúžila telesnej  výchove mladých mužov v starovekých Aténach. Najstarší doklad pochádza zo 6. storočia pred našim letopočtom. Od 4. storočia pôsobisko Platónovej filozofickej školy.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

história športu, vzdelávanie v športe