Aizkolaris

Definícia

Tradičná baskická súťaž drevorúbačských disciplín pozostávajúca najmä z rúbania veľkého klatu dreva sekerou najčastejšie vo vodorovnej polohe po malých častiach. Najpopulárnejšia je časovka v sekaní pomocou malých kúskov klatu, keď súťažiaci stoja obkročmo na podložke klatu alebo priamo na ňom. Kmene používané v aizkolaris sú silnejšie ako v obdobných anglosaských drovorúbačských disciplínach. Existuje aj rúbanie vertikálne umiestneného klátu, prípadne rúbanie jednotlivcov alebo párov, kotré sa nazýva tronzadora - una persona a tronzadora – Pārejas, ale sú menej časté . Národný šampionát sa koná v 3 kategóriách podľa priemerov klátu, tj 60 , 54 a 45 palcov poradie. Minimálny priemer vo vodorovnej polohe je 36 palcov ( cca 91cm ) a max. priemer nie je obmedzený , ale je zvyčajne 72 palcov ( cca 182 cm ) , niekedy 80 palcov a viac ako 100 palcov vo výnimočných prípadoch .

Súťaže aizkolaris sa konajú na hlavnom námestí alebo v arenách corridy ( San Sebastian , Bilbao v Španielsku , atď. ) a mimo mesta a obce na piknikoch alebo festivaloch, pričom priťahujú obrovskú pozornosť verejnosti s viac ako 20 až 30 tisícovou účasťou. Niektoré z významných súťaží sú vysielané i v televízii a rádiu.

Sekera používana v týchto súťažiach sa v jazyku Baskov nazýva aizkora a existujú 3 základné typy :

1 ) illargi - aizkora, ktorej čepeľ je v tvare kosačíka mesiaca

2 ) bizkaya aizkora – relatívne rovné ostrie je jemne zošikmené smerom k rukoväti

3 ) naparia aizkora – ostrie rovnakej šírky

Vzhľadom k širokej škále rôznych typov škôl, prijala v roku 1970 Federación Navarra de Atletismo ( Atletická federácia Navarra ) jednotný súbor aizkolaris pravidiel . Tieto pravidlá sú dodržiavané počas Basq.krajiny a na majstrovstvách Navarra drevorúbačov ' ( Reglamento del Campeonato Vasco de Navarro - Aizkolaris ) .

Zdroj

wikipedia

Výskyt

tradičný šport, drevorúbačstvo