Airvarnaatakam

Definícia

Tradičná indická dramatizácia obradov a náboženských eposov s prvkami bojového umenia a tanca. Tento druh hry je veľmi efektívne médium pretavujúce pohyb na moralné a etické posolstvá.

Výskyt

hra, rituál, dramatizácia