Aerodynamika

Definícia

náuka o pohybe telies v plynnom prostredí.

V súčasnosti je aerodynamika využívaná v rôznych športových odvetviach za účelom znižovania aerodynamického odporu prostredia pri športovom výkone. Prejavuje sa to pri konštrukcii športového náčinia, športového oblečenia, pri účelovej korekcii techniky športového výkonu. Významne tak ovplyvňuje priebeh športového výkonu, výslednú rýchlosť a ekonomiku športového výkonu. Pri konštrukčných prácach sa využíva testovanie v aerodynamických tuneloch. V motoristických a leteckých športoch sa pri konštrukčnej činnosti začali vo veľkej miere využívať rôzne prídavné zariadenia, ktoré znižovali odpor prostredia pri športovom výkone. Technický vývoj pokračoval tak prudko, že v niektorých športoch sa medzinárodné federácie rozhodli obmedziť možnosti využitia takýchto prídavných zariadení, resp. iných konštrukčných noviniek (napr. zvláštne technické predpisy v automobilovom športe a pod.).  

Výskyt

biomechanika telesných cvičení, konštrukcia športového náčinia, športového oblečenia